pageRes[

Kalite Politikası

Kalite Politikamız;

Kalite politikamız kapsamında firmamızda, üretilen her ürünün, sipariş aşamasından yükleme aşamasına kadar, başta Ferah Konfeksiyon standartları olmak üzere, dünya sağlık örgütü, yerel ve uluslararası kanun ve yönetmelikler izlenerek, müşteri özel istek ve kalite standartlarına uygun olarak bütün sürecin yönetimi hedef alınmaktadır. Kalite politikası, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz uygulamaları içerir.

Tüm faaliyetlerimizde

  • Kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan herkesin benimsemesini sağlayarak toplam kalite bilincini yerleştirmek
  • Müşterilerimizle uyumlu çalışarak, değişen beklentilerini karşılayan kaliteli ürün ve hizmetler için istediği şartlardan daha mükemmel, hızlı, çevreye saygılı ve ekonomik üretimi gerçekleştirmek
  • Planlı ve sistematik faaliyetlerimizde hataları en aza indirerek, yüksek randıman, minimum maliyet ile maksimum kaliteye ulaşmak
  • Çalışanlarımızı Ferah Konfeksiyonun kurumsal yapısına ve kalite politikasına dahil ederek hataların önüne geçmek
  • Kalite üzerine sürekli hedeflerimizi büyüterek ve denetimlerimizi yaparak her zaman sektöründe öncü bir firma olmak
  • Ve her ne sebeple olursa olsun kaliteden ödün vermemek,

İlkelerimizi taahhüt ederiz.

Ferhat DİRİK